כלים של משתמש

כלים של אתר


he:sidebar

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
he:sidebar [2018/02/25 20:52]
ariad
he:sidebar [2019/05/08 01:10]
ariad
שורה 1: שורה 1:
-~~ Title: דניאל אריעד | סרגל צד ~~+~~Title: דניאל אריעד | סרגל צד ~~
  
 <font inherit/inherit;;rgb(0, 0, 0);;rgb(255, 255, 255)>חדשות:</font>\\ <font inherit/inherit;;rgb(0, 0, 0);;rgb(255, 255, 255)>חדשות:</font>\\
שורה 7: שורה 7:
 [[:he:newshistory|לחץ כאן לחדשות נוספת…]] [[:he:newshistory|לחץ כאן לחדשות נוספת…]]
  
----- 
  
-[[:he:candidates|{{  :phd_banner_hebrewii.png?nolink&  }}]] 
  
  
he/sidebar.txt · מועד השינוי האחרון: 2019/05/08 01:10 על ידי ariad

כלים של דף